Перейти к содержимому


Фотография

Əsirləri Qurtarmalıyıqmı?Tərk edilmiş fərzlər


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 12

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 13:39

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Uca Allah müsəlmanlara bir çox əməli vacib/fərz qılmışdır. Üzərimizdəki vaciblər sadəcə Namaz, Oruc, Zəkat və Həccdən ibarət deyil. Lakin, üzərimizə vacib qılınmış əməllərin bir qismi müsəlmanlar tərəfindən yerinə yetirilmir. Bu tərkin isə iki təməl səbəbi var:

 

1. Cəhalət. Müsəlmanların üzərlərindəki vaciblərdən cahil olmaları. Bu da öz növbəsində həm onların elmi passivliyi, həmdə cahil liderlərin “önəm siyahısına” riayət etməməsindən doğur.

2. İnad etmək. Bir çox müsəlman üzərinə düşən vacibləri bildiyi halda nəfslərinə uyaraq bu vacibləri tərk etmişlər.

 

Günümüzdə müsəlmanların hər iki səbəbə dayalı olaraq tərk etdikləri bu vaciblərdən biri, "müsəlman əsirlərin kafirlərin əlindən qurtarılması" məsələsidir. Kafirlərin əlində olan bacı və qardaşlarımızı...

Həbsxana və düşərgələrdə bizim "unutduğumuz" müsəlmanlar...

Lakin Qiyamət günü, dünyaya dalıb "unutduğumuz" digər şeylər kimi, bircə bircə önümüzə gətirilib, soruşulacağımız məsələlərdən biri...

Bunlar Qiyamət günü, Allahın hüzurunda "Ya Rəbbim, bu qulların dünya həyatında, Sənin əmrinə müxalifət edərək bizi həbsxana künçlərində unutdular! Sən də bu Gün onları unut/tərk et" deməzlərmi?

 

Müsəlman əsirlərin kafirlərin əlindən qurtarılması haqda alimlərimiz nə demişlər? Müsəlman əsirlərin qurtarılması üzərimizə vacibdirmi? Bu sadəcə savaşlamı olmalıdır? Yoxsa mal sərf edilərəkdəmi bunu edə bilərik? Bu yöndəki passivliyimizdən dolayı Qiyamət günü cavab verəcəyikmi?

Rəbbimdən bu mövzunu əsirlərin qurtarılmasına vasitə etməsini, müsəlmanlara faydalı etməsini diləyirəm. Müvəffəqiyyət Allahdandır.


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 13:52

Bu barədə İmam Malikə (93-179 h/712-795 m) verilən sual və cavabı:

 

قال أشهبُ : سئل مالكٌ عن الرجلِ مِن أهلِ الإسلام يُسبى , أعلى المسلمين أن يَفتدُوه بكلِّ ما يقدِرون عليه ؟ قال مالك : نعم , إنْ لم يقدِروا على افتدائِه إلا بكلِّ ما يملِكون فذلك عليهم

 

"Əşhəb dedi: İmam Malikə əsir düşmüş müsəlman kimsə haqqında sual verildi. Müsəlmanların üzərinə vacibdirmi, gücləri çatan hər şeylə onun fidyəsini verib azad etsinlər?

İmam Malik cavabən dedi: Bəli! Əgər onun fidyəsini ödəyib qurtarmağı ancaq əllərindəki hər şeyi verərək edə biləcəklərsə bunu belə etmələri vacibdir!"

 

Qaynaq: Əbul Vəlid İbn Ruşd: Əl Bəyan vət Təhsil: 3/80

Darul Ğarbil İslami: 1408/1988

 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 14:02

İbn Əbi Zeyd Əl Qayravani (310-386 h/922-996 m) "Ən Nəvədir vəz Ziyədət alə mə fil Mudəvvənə min Ğeyrihə minəl Ummuhət" adlı kitabında deyir:

 

مِن العُتْبِيَّة : روى أشهَبُ عن مالكٍ قال : ويجب على المسلمين فداءُ أسْراهم بما قدَروا عليه ، كما عليهم أن يُقاتلوا حتى يستنقِذوهم

قال أصْبغُ عن أشهَبَ عن مالكٍ : وإن لم يقدِروا على فدائِهم إلا بكلِّ ما يملِكون فذلك عليهم , وذكَر ابن سَحْنونٍ نحوَه عن مالكٍ

 

“…Əl Utbiyyə" adlı kitabda deyilir: Əşhəb, İmam Malikin belə dediyini rəvayət etdi: Gücləri nəyə yetirsə onu fidyə verərək əsirlərini azad etmək Müsəlmanların üzərinə vacibdir! Necəki, əsirləri azad edənə qədər vuruşmaq da onların üzərinə vacibdir.

Əsbəğ Əşhəbdən o da İmam Malikdən nəql edir: Onları azad eləmək yalnız Müsəlmanların əllərində olan hər şeyi vermələrilə mümkündürsə, bunu etməlidirlər. İbn Sahnun da bunun bənzərini İmam Malikdən nəql etmişdir.”

 

Qaynaq: İbn Əbi Zeyd Əl Qayravani: Ən Nəvədir Vəz Ziyədət: 3/301

Darul Ğarbil İslami: 1999


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 14:19

Hənəfilərdən Əbu Bəkr Əs Səraxsi (v. 483 h/1090 m) "Şərhus Siyəril Kəbir" adlı əsərində, əsir dəyişiminin caizliyi haqda danışarkən deyir:

 

وجهُ ظاهرِ الرواية أن تخليصَ أُسَراءِ المسلمينَ مِن أيدي المشركين واجبٌ

 

“Zahirur rivayənin (yəni məzhəbin güvənilir qaynağında nəql edilən görüşün) əsası budur ki, müsəlman əsirlərin müşriklərin əlindən xilas edilməsi vacibdir!”

 

Qaynaq: Əbu Bəkr Əs Səraxsi: Şərhu Kitəbis Siyəril Kəbir: 4/296-297

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#5 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 14:28

Malikilərdən İbnul Cuzeyy Əl Ğirnati (693-741 h/1294-1340) "Əl Qavaninul Fiqhiyyə" adlı kitabında belə deyir:

 

يجب استنقاذُهم مِن يدِ الكفّار بالقتال , فإن عجَز المسلمون عنه وجَب عليهم الفِداء بالمال

فيجِب على الأسيرِ الغنيِّ فداءُ نفْسِه , وعلى الإمام فداءُ الفقراءِ مِن بيتِ المال , فما نقَص تعيَّن في جميع أموالِ المسلمين ولو أتى عليها

 

"Onları (əsirləri) kafirlərin əlindən savaşaraq qurtarmaq vacibdir! Əgər Müsəlmanlar bundan acizdirlərsə, mal verərək onları fidyə qarşılığında azad etmək üzərlərinə vacibdir.

Varlı əsirin öz fidyəsini ödəyərək canını qurtarması vacibdir. İmamın üzərinə isə, beytul maldan mal ödəyərək fəqirləri qurtarması vacibdir. Bu xüsusda əksik olanın - bütün mallara başa gəlsə belə - Müsəlmanların mallarından toplanaraq ödənməsi fərz olar."

 

Qaynaq: İbnul Cuzeyy: Əl Qavaninul Fiqhiyyə: 125

Qahirə: Darul Hədis: 1426/2005


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#6 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 14:35

Şafi fəqihi İzzuddin bin Abdis Səlam (577-660 h/1181-1262 m) Cihad ibadətinin əhkamları və fəziləti haqda qələmə aldığı bir risalədə deyir:

 

فصلٌ في القتال لإنقاذِ المسلمين مِن أيدي الكفار

 

قال الله تعالى : وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ

 

إنقاذُ أسْرى المسلمين مِن أيدي الكفار مِن أفْضلِ القُرُبات ، وقد قال بعضُ العلماء : إذا أسَروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نُواظِبَ على قِتالهم حتى نُخلِّصَه أو نُبِيدَهم ، فما الظنُّ إذا أسَروا خلقاً كثيراً مِن المسلمين ؟

 

"Kafirlərin əllərindən müsəlmanları qurtarmaq üçün savaşmaq fəsli

 

Uca Allah buyurur: "Sizə nə oldu ki, Allah yolunda, kişilər, qadınlar və uşaqlardan ibarət olan zəiflər üçün vuruşmursunuz?...." (Ən Nisa 4/75)

Müsəlman əsirləri, kafirlərin əllərindən qurtarmaq ən fəzilətli qürbətlərdəndir (Allaha yaxınlaşdırıcı əməllərin ən üstünlərindəndir).

Bəzi alimlər demişlər: Bir müsəlmanı əsir aldıqları zaman, onu xilas edənə və ya onları tələf edənə qədər onlarla savaşmağa davam eləmək üzərimizə vacibdir!

Elə isə, bir çox müsəlmanı əsir aldıqları zaman nə düşünülər?!"

 

Qaynaq: İzzuddin bin Abdis Səlam: Əhkəmul Cihad və Fadailuh: 97

Ciddə: Məktəbətu Daril Vəfa: 1406/1986

 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#7 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 14:46

Maliki alimlərindən, böyük üsulçu Şihabuddin Əl Qarafi (v. 684 h/1285 m) bu barədə deyir:

 

قال اللَّخْمِي : استنقاذُ الأَسْرى لقوله تعالى : { وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا } . يُريد تعالى مَن في مكةَ مِن الأسْرى والعجْزى , وفإن عجَزوا عن القتال وجَب عليهم الفداءُ بأموالِهم , إن كان لهم مالٌ فإن اجتمَع القدرةُ والمالُ وجَب أحدُ الأمريْنِ

قال صاحبُ البيان : يجب على الإمام فكُّ الأسْرى مِن بيتِ مالِ المسلمِين , فما نقَص عن بيتِ المال تعيَّن في أموالِ جميعِ المسلمين على مقاديرِها

 

"Əl Ləxmi dedi: Əsirlər azad edilməlidir, çünki Uca Allah buyurur:

"Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: "Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxar…" deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?" (Ən-Nisa: 4/75)

Uca Allah burada Məkkədəki əsir və acizləri qəsd edir. Əgər Müsəlmanlar vuruşmaqdan acizdirlərsə, lakin malları varsa, mallarını ödəyərək əsirləri azad etmələri üzərlərinə vacibdir.

Əgər vuruşmaq qüdrəti və mal da varsa iki yoldan biri vacibdir.

"Əl Bəyan" kitabının sahibi dedi: "İmamın üzərinə vacibdir ki, Müsəlmanların beytul malından ödəyərək əsirləri azad etsin.

Beytul malda çatışmayan mal isə, miqdarı nisbətində bütün müsəlmanların mallarından ödənməlidir"..."

 

Qaynaq: Şihabuddin Əl Qarafi: Əz Zəxirə: 3/389

Beyrut: Darul Ğarbil İslami: 1994
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#8 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 15:00

Hənbəlilərdən Muvəffaquddin İbn Qudəmə (541-620 h/1146-1223 m) məsələmiz haqda deyir:


فصل : ويجب فِداءُ أسْرى المسلمينَ إذا أمكَن
وبهذا قال عمرُ بنُ عبدِ العزيز ، ومالكٌ ، وإسحاقُ , ويُروى عن ابن الزبيْر ، أنه سأل الحسنَ بن علي : على مَن فِكاك الأسير ؟ قال : على الأرض التي يُقاتل عليها
وثبَت أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ » . وروى سعيد ، بإسناده عن حبان بن أبي جبلة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ ، وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ » . ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتَب كتاباً بين المهاجرين والأنصار " أن يعقِلوا مَعاقلَهم ، وأن يفُكُّوا عانِيَهم بالمعروف
وفادى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلينِ مِن المسلمين بالرجل الذي أخَذه مِن بني عقيلٍ ، وفادى بالمرأة التي استوْهبَها مِن سلمةَ بنِ الأكْوَع رجلينِ

 

"Fəsl: İmkan olduğu zaman, fidyə verərək əsirləri azad etmək vacibdir.

Ömər bin Abdil Aziz, İmam Malik və İshaq da belə fətva verdilər.
İbnuz Zubeyrdən, onun Həsən bin Əliyə belə sual verdiyi rəvayət olunur: "Əsirləri azad eləmək kimin üzərinə düşür?" Həsən cavab verdi: "Üzərində döyüşdüyü torpağın sakinlərinə."
Allah Rəsulunun – sallallahu aleyhi və səlləm – belə buyurduğu sabit olmuşdur: "Acı doyurun, xəstəni ziyarət edin və əsiri azad edin".
Said isnadıyla, Hibban bin Əbi Cəbələdən, Rəsulullahın – sallallahu aleyhi və səlləm – belə dediyini rəvayət etdi:
"Şübhəsiz ki, fey mallarında Müsəlmanların üzərinə düşən, fidyə verərək əsirlərini azad etmələri, borcluların borclarını ödəmələridir".
Nəbidən – sallallahu aleyhi və səlləm – Mühacir və Ənsar arasında : "Diyət borcu olanlarının diyətlərini ödəmələri, bilinən şəkildə əsirlərini qurtarmalarını" ifadə edən bir anlaşma yazdığı rəvayət edilmişdir.
Nəbi – sallallahu aleyhi və səlləm – Bənu Aqil qəbiləsindən aldığı bir kişini fidyə verərək müsəlmanlardan iki kişini qurtardı.
Həmçinin, Sələmə bin Əl Əkvadan hibə etməsini istədiyi qadını fidyə verərək iki kişini qurtardı."

 

Qaynaq: İbn Qudamə: Əl Muğni: 13/135-136
Riyad: Daru Aləmil Kutub: 1417/1997


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#9 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 15:09

Hənbəlilərdən Əhməd İbn Teymiyyə (661–768 h/1263–1328 m) bu haqda deyir:

 

يجِب جهادُ الكفارِ واستنقاذُ ما بأيديهم مِن بلاد المسلمين وأسْراهم ، ويَجب على المسلمينَ أنْ يكونوا يداً واحدةً على الكفار ، وأن يجتمعوا ويُقاتلوا على طاعةِ اللّه ورسولِه والجهادِ في سبيله , ويدعوا المسلمين إلى ما كان عليه سلفُهم الصالح مِن الصدْق وحُسْنِ الأخلاق

فإنَّ هذا مِن أعظمِ أصول الإسلامِ وقواعدِ الإيمان التي بعَث اللّه بها رُسُلَه وأنزل بها كتُبَه وأمَر عبادَه عموماً بالاجتماع ونَهاهم عن التفرُّقِ والاختلافِ كما قال اللّهُ تعالى : أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ , وقال تعالى : وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

 

"Kafirlərlə cihad etmək və onların əlindən müsəlmanlara aid torpaqları və əsirləri qurtarmaq vacibdir!

Müsəlmanların üzərinə vacibdir ki, kafirlərə qarşı tək əl olsunlar, toplanıb onlarla Allahın və Rəsulunun itaəti üçün, Allah yolunda cihad üçün savaşsınlar, müsəlmanları saleh sələflərinin üzərində olduğu sadiqlik və gözəl əxlaqa dəvət etsinlər.

Bu, İslamın ana prinsiplərindən, imanın təməllərindəndir. O təməllər ki, Allah öz rəsullarını bununla göndərmiş, kitablarını bunu ifadə edən şəkildə endirmiş, qullarına ümumiyyətlə birlik olmağı əmr etmiş, onlara ayrılıq və ixtilafı qadağan etmişdir.

Uca Allah bu haqda buyurur: "Dini ayaqda tutmanızı və onda ayrılmamağı (Allah sizə əmr etdi)!" (Əş Şura: 42/13). Digər bir ayədə buyurur: "Açıq dəlillər gələndən sonra parçalanıb, ixtilaf edənlər kimi olmayın!" (Ali-İmran: 3/105)."

 

Qaynaq: Bədruddin Əl Bəali: Muxtəsarul Fətəvəl Misriyyə: 509

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#10 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 15:27

Malikilərdən Əbu Bəkr İbnul Arabi (468-543 h/1076-1148 m) "Əhkəmul Quran" adlı təfsirində hicrət etməyənlərlə digər müsəlmanlar arasında heç bir vəlayət olmadığını ifadə edən ayəni açıqlarkən deyir:

 

إلا أنْ يكونوا أُسَراءَ مستضْعفِينَ ; فإنَّ الولايةَ معهم قائمةٌ ، والنصْرةُ لهم واجبةٌ بالبدَن بأن لا يبْقى منا عينٌ تطرِف حتى نخرُجَ إلى استنقاذِهم إن كان عددُنا يحتمِل ذلك ، أو نبذِل جميعَ أموالِنا في استخراجِهم ، حتى لا يبقى لأحدٍ دِرْهَمٌ كذلك

قال مالك وجميعُ العلماء : فإنا للهِ وإنَّا إليه راجعون على ما حلَّ بالخلْقِ في ترْكهم إخوانَهم في أسْرِ العدوِّ ، وبأيديهم خزائنُ الأموال وفضولُ الأحوالِ والعُدَّة والعدَدُ ، والقوةُ والجَلَدُ

 

"Onların (hicrət etməyənlərin) zəif əsirlər olması halı bu hökmdən müstəsnadır. Çünki, onlarla vəlayət qalıcıdır. Sayımız buna imkan verirsə, aramızda onları qurtarmağa çıxacaq heç kim qalmayana qədər canla yardım etmək vacibdir. Eləcədə onları qurtarmaq üçün heç kimin bir dirhəmi qalmayana qədər bütün malımızı verməyimiz də vacibdir.

İmam Malik və digər bütün alimlər belə demişlər: Əllərində sərvət xəzinələri, ehtiyacdan əlavə mallar, hazırlıq, insan sayı, qüvvə və döyüş bacarığı olduğu halda, Müsəlmanların öz qardaşlarını düşmən əlində əsir buraxmaları kimi bir müsibətə düçar olmalarına qarşılıq (müsibət zamanı deyiləcək söz olan) "biz Allaha məxsusuq və Ona da döndürüləcəyik" deyirik!"

 

Qaynaq: Əbu Bəkr İbnul Arabi: Əhkəmul Quran: 2/440

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1424/2003
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#11 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2014 - 19:19

Müfəssirlərdən Əbu Abdillah Əl Qurtubi (600-671 h/1204-1274 m) “Bəqərə 85” təfsirində, "  “Yoxsa Kitabın bir qisminəmi iman edirsiniz?” (!) kəlamı  nın açıqlamasında bu barədə dərdli dərdli söz açır. Onun zamanında da Əndəlusda eyni problemlər vardı:

 

قلتُ  : ولعمر الله لقد أعرَضنا نحنُ عن الجميع بالفتن فتظاهرَ بعضُنا على بعض ! ليت بالمسلمين , بل بالكافرين ! حتى تركنا إخوانَنا أذِلَّاءَ صاغرين يجري عليهم حكمُ المشركين , فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

قال علماؤنا : فِداء الأسَارى واجبٌ وإن لم يبقَ درهمٌ واحدٌ . قال ابن خُوَيزِ مَنداد : تضمنتِ الآية وجوبَ فّكِّ الأسْرى , وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فكَّ الأسارى وأمَر بفكِّهم , وجرى بذلك عَملُ المسلمين وانعقد به الإجماع

ويجب فكُّ الأسارى مِن بيت المال , فإن لم يكن فهو فرض على كافةِ المسلمين , ومن قام به منهم أسقط الفرضَ عن الباقين

 

“Deyirəm: Allaha and içirəm ki  biz, fitnələrə düşərək bütün hamısından üz çevirdik! Bəzimiz bəzimizə qarşı yardımlaşdıq. Kaş ki, müsəlmanlarla yardımlaşsaydıq… Əksinə, kafirlərlə yardımlaşıb, qardaşlarımızı zəlil və alçaldılmış olaraq, üzərlərində müşriklərin hökmü tətbiq edilən halda tərk etdik … Böyük və Uca Allahdan başqa, qüvvə və güc sahibi yoxdur!

Alimlərimiz dedilər: Bir dirhəm qalmayacaq olsa belə, fidyə verərək əsirlərin azad edilməsi vacibdir!

İbni Xuveyziməndəd dedi: Ayə, əsirləri azad eləmənin vacib olması hökmünü daşıyır. Nəbidən – sallallahu aleyhi və səlləm – bu kimi rəvayətlər varid olmuşdur. O, əsirləri qurtardığı kimi, onların qurtarılmasını da əmr etmişdir. Müsəlmanların tətbiqatı da bu şəkildə cərəyan etmişdir. Bu mövzuda icma meydana gəlmişdir!

Əsirləri Beytul Maldan ödəyərək qurtarmaq vacibdir! Əgər (Beytul Malda pul) olmazsa, bu müsəlmanların tamamının üzərinə (fərdul kifayə) olaraq düşər. Onlardan kimsə bunu edərsə, digərlərindən (fərziyyyət) qalxar.”

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Qurtubi: Əl Cami li Əhkəmil Quran: 2/242

Beyrut: Ər Risələ: 1427/2007

 

 

واتَّفق العلماءُ على أنه إذا نزَلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداءِ الزكاة فإنه يجِب صرْفُ المال إليها

قال مالكٌ رحمه الله : يجب على الناس فِداءُ أسراهم وإن استغرق ذلك أموالَهم . وهذا إجماع أيضا

 

“Alimlər bunun üzərində ittifaq ediblər: “Zəkatın ədasından sonra, müsəlmanların ehtiyacı olduğu zaman, buna mal sərf etmək vacibdir!

Malik – rahimahullah – dedi: “Bu, bütün mallarını əhatə etsə belə, fidyə verərək əsirlərini azad etmək müsəlmanların üzərində vacibdir! ”. Həmçinin bu haqda icma vardır!”

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Qurtubi: Əl Cami li Əhkəmil Quran: 3/60

Beyrut: Ər Risələ: 1427/2007

 

 

فأوجبَ تعالى الجهادَ لإعلاء كلمتِه وإظهارِ دينه واستنقاذِ المؤمنين الضعفاءِ مِن عباده ، وإن كان في ذلك تلَفُ النفوس.

وتخليصُ الاسارى واجبٌ على جماعة المسلمين إما بالقتالِ وإما بالاموالِ ، وذلك أوْجبُ لكونِها دونَ النفوس إذ هي أهوَن منها

قال مالك : واجبٌ على الناس أن يَفدوا الأُسارى بجميع أموالهم

وهذا لا خلاف فيه ، لقوله عليه السلام (فُكُّوا الْعَانِيَ) وقد مضى في -  البقرة

وكذلك قالوا : عليهم أن يواسُوهم فإن المُواساة دونَ المفاداة

 

“Bu yolda canlar tələf olsa belə, Uca Allah, kəlamının uca olması, dininin üstün olması, qullarından zəif möminlərin qurtarılması üçün cihadı vacib qılmışdır!

Əsirlərin xilas edilməsi müsəlman camaatın üzərinə fərzdir! Ya savaşla, Ya mallarla!

Bunun malla olması daha vacibdir, çünki o canlardan daha aşağı mərtəbədədir.

Malik dedi: Bütün malları verərək əsirlərin fidyə qarşılığında azad edilməsi müsəlmanlar üzərinə vacibdir.

Bunda ixtilaf yoxdur! Çünki aleyhissəlam buyurdu: “Əsiri azad edin”. Daha öncə Bəqərə surəsində də bu haqda danışmışdıq.

Alimlər eləcədə demişlər: Onlarla qayğıkeş davranılmalıdır. Çünki, qayğıkeşlik fidyə verib onları azad eləməkdən fərqli bir şeydir…”

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Qurtubi: Əl Cami li Əhkəmil Quran: 6/459-460

Beyrut: Ər Risələ: 1427/2007
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#12 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 16 aprel 2014 - 10:39

Hənəfi alimlərindən Bədruddin Əl Ayni (762-855 h/1361-1451 m) bu işin fərzul kifayə olduğu haqda deyir:

 

وفِكاك الأسيرِ فرضٌ على الكفاية , قال ابن بطَّال : على هذا كافةُ العلماء

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فِكاكَ أسْرى المسلمين مِن بيت المال , وبه قال إسحاقُ , وعن الحسن بن علي : هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها

 

“(Kafirlərin əlində olan müsəlman) əsirlərin azad edilməsi fərzu kifayədir. İbn Battal dedi: Bu, alimlərin tamamının görüşüdür.

Ömər bin Əl Xattabdan belə nəql edilmişdir: Müsəlman əsirlərin fidyəsi beytul maldan/dövlət xəzinəsindən ödənilər. İshaq da bu görüşdədir.

Həsən bin Əlidən belə rəvayət edilmişdir: Hansı torpaqda vuruşubsa, orada yaşayanlar fidyəni ödəyib onu azad etməlidirlər.”

 

Qaynaq: Bədruddin Əl Ayni: Umdətul Qari: 14/294

Beyrut: Dar İhyait Turasil Arabi
 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#13 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 16 aprel 2014 - 10:57

Hənbəlilərdən Əhməd İbn Teymiyyə (661–768 h/1263–1328 m) bu haqda deyir:

 

فِكاكُ الأَسارى مِن أعْظمِ الواجبات , وبذْل المالِ الموقوفِ وغيرِه في ذلك مِن أعظمِ القُرُبات

 

“(Kafirlərin əlindəki müsəlman) əsirlərin azad edilməsi ən böyük vaciblərdən/fərzlərdəndir!

Bu yolda vəqf edilmiş və digər malların xərclənməsi Allaha yaxınlaşdırıcı əməllərin ən böyüklərindəndir.”

 

Qaynaq: Əhməd İbn Teymiyyə: Məcmu Fətava: 28/642

Mədinə: 1425/2004

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim