Перейти к содержимому


Фотография

Təqiyyuddin Əs Subki(683-756 h/1284-1355 m)


  • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzuya hələki cavab yazılmayıb

#1 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

    Həvəskar

  • İstifadəçi
  • PipPipPip
  • 269 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 04 aprel 2014 - 11:30

Təqiyyuddin Əs Subki (683-756 h/1284-1355 m)

 

Şeyxul İslam, Ali bin Abdil Kəfi bin Ali bin Təmməm Əs Subki Əl Ənsari Əl Xazrəci, Əbul Həsən, Təqiyyuddin.

 

Məşhur Şeyxləri:

 

Şəmsuddin Muhəmməd bin Yusuf Əl Cəzəri

Şafilərin əsrindəki şeyxi Nəcmuddin bin Ər Rifa

Şərəfuddin Əd Dimyəti

Saduddin Əl Hərrani Əl Hənbəli

Əbu Həyyən Ən Nəhvi

İbn Ataillah Əl İskəndəri

 

Məşhur tələbələri:

 

Cəməluddin Abdur Rahim bin Əl Həsən Əl İsnəvi

Siracuddin Umər bin Raslan Əl Bulqini

Məcduddin Əl Feyruzabadi (Qamus sahibi)

Abdur Rahim Əl İraqi

Qadi Salahuddin Əs Safadi

 

Alimlərin onun haqqında dedikləri:

 

Cəlaluddin Əs Suyuti "Təyidul Həqiqətil Aliyyə" adlı əsərində deyir:

 

فقد كان يحضُر مجلسَ وعْظِه كبارُ الأئمة ، مثل الشيخِ تقيِّ الدينِ السبكيِّ إمامِ وقته ، تفسيرًا وحديثًا وفقهًا وكلامًا وأصولاً ومنقولاً ومعقولاً ، بل المجتهدُ الذي لم يأتِ بعدهُ مثله

 

"Təfsirdə, fiqhdə, kəlamda, usulda, nəqli və əqli elmlərindəki zamanının imamı, hətta özündən sonra tayı bərabəri gəlməmiş bir müctəhid olan Təqiyyuddin Əs Subki kimi böyük imamlar onun (Tasavvuf şeyxi Tacuddin İbn Ataillahın) vaz məclisinə gələrdilər."

 

Hafiz Şəmsuddin Əz Zəhəbi "Mucəm Muhəddisiz Zəhəbi" əsərində onun haqqında deyir:

 

القاضي الإمام العلاّمة الفقيه المحدّث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو الحسن السبكي ... كان صادقًا متثبّتًا خيّرًا ديّنًا متواضعًا ، حسنَ السّمت ، من أوعيةِ العلم ، يدري الفقهَ ويُقررهُ ، وعِلمَ الحديثِ ويُحرّرهُ ، والأصولَ ويُقرئُها ، والعربيةَ ويحققُها ... وصنّفَ التصانيف المتقنة ، وقد بقيَ في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل , سمعت منه وسمع مني

 

"Qazi, İmam, Alləmə, Hafiz - Mühəddis, alimlərin fəxri, Təqiyyuddin Əbul Həsən Əs Subki ...

Sadiq, mutəsəbbit, xeyr və din əhli, mütəvazi, gözəl xasiyyətli biri idir.

Elmin xəzinəsiydi. Fiqhi bilib təqrir edərdi, hədisi bilib təhrir edərdi, usulu bilib oxudardı, ərəb dilini bilib təhqiq edərdi.

... Ustalıqla yazılmış əsərlər təsnif etmişdir. Zamanında təhqiq və fəzilətdə gözlərin dikildiyi adam olaraq qalmışdı. Mən ondan o da məndən hədis dinlədi."

 

Tacus Subki "Tabaqatuş Şafiiyyə" adlı əsərində, aralarındakı münaqişə və ixtilaflara rağmən İbn Teymiyyənin belə onu təriflədiyi deyir:

 

وصح من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين بن تيمية أنه كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له

 

"Fərqli kanallarla Şeyx Təqiyyuddin İbn Teymiyyədən səhih olaraq, onun (Təqiyyuddin Əs Subkini) əsrin alimlərindən heç kimi öyüb ucaltmadığı tərzdə öydüyü nəql edilmişdir."

 

"Tabaqatuş Şafiiyyə" adlı kitabda Hafiz Salahuddin Əl Alainin onun haqqında dediyi sözlərin nəqli:

 

الناس يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله وعندي أنهم يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري

 

"İnsanlar deyirlər: "Ğazalidən sonra onun (Subki) kimisi gəlməmişdir". Mənə görə bu sözlərilə ona (Subkiyə) zülm edirlər. Mən düşünürəm ki o, Sufyən Əs Səvri kimidir."
 


  • Abdul Hakim, Əbu Ömər Hənəfi və Abu-Omer-El-Hanefi bu ismarıcı bəyəndilər
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 1

0 İstifadəçi, 1 Qonaq, 0 Anonim