Перейти к содержимому


Фотография

Şəfaət Münazirəsi


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 2

#1 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2013 - 06:23

 

سم الله الرحمن الرحيم

 

    Sizlərə günümüzdə aktual olan "Şəfaət" məsələsi haqda kiçik bir münazirə təqdim etmək istəyirəm. Münazirə qeyri profesional olsada içində faydalar vardır.

 

    Münazirin adı: Vəsfi: İddiası:

 

    Günəşlidən Tural - Qalın səsli - Rəsulullahdan ölümündən sonra şəfaət istəmək şirk deyil.

    Suriya tələbəsi Pərviz (Suraxanı) - Normal səsli - Rəsulullahdan ölümündən sonra şəfaət istəmək şirkdir.

 

    Münazirəni bu linkdən mp3 olaraq dinləmək və endirmək mümkündür. Aşağıda isə münazirəni Youtubda izləmək mümkündür.

 

      
 

 

 


Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#2 Talib

Talib

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 54 ismarıc
 • Məzhəb:Göstərilməyib

Yerləşdirilmə tarixi: 28 aprel 2016 - 22:08

Bu mövzu ilә bağlı birisi (әgәr sәhv etmirәmsә zәng vuran Pәrviz olub) Luheydana zәng vurub suallar verib. Zәng vuran adamın sualları belәdir:

"Elm әhlindәn bu әmәlә kiçik şirk deyәn kәsin hökmü nәdir? Vә şәriәtdәn bu әmәlin kiçik şirk olmasının dәlili nәdir? Hәmçinin bu әmәlә kiçik şirk deyәn kәs tәkfir olunur yoxsa yox?

"Fәzilәtli Şeyx" bu әmәlin böyük şirk olduğunu dedikdәn sonra belә deyir:

"Kim deyir ki bu әmәl kiçik şirkdir İslamdan çıxartmır bu mürciәnin mәzhәbidir"

Daha sonra bu әmәlin niyә "şirk" olduğunun "dәlillәr"ini zikr edir vә belә deyir:

"O ki qaldı ikinci dәlilә bu әmәli bir dәlildir. Sәhabәlәrin hamısı onlar Peyğәmbәrdәn (sallallahu aleyhi vә sәllәm) sonra ümmәtin әn xeyirlilәri vә tәqvalılarıdır. Sәhabәlәrdәn heç biri Peyğәmbәrdәn (sallallahu aleyhi vә sәllәm) vә keçmiş Peyğәmbәrlәrin heç birindәn şәfat istәmәyiblәr."

"Üçüncü dәlil Tabiinlәr. Onlar Sәhabәlәrdәn şәfaәt istәmәyibәr."

Sonra sual verәn şәxs belә deyir:

"Şeyx Mәn kitablarda oxuyuram ki, bәzi elm әhli bu әmәlin kiçik şirk olduğuna hökm verir."

"Fәzilәtli Şeyx" cәvabında deyirki bu mürcidir...

Yenә sual verәn belә deyir:

"Şeyx bilirәm(!), lakin bu şәxsi bu sözünә görә tәkfir edә bilәrәmmi?"

"Şeyx"in cәvabı: "Yox tәkfir elәmә! çünkü, o tәvil edir. Lakin deki o "böyük günah sahibidir."(!)

Yenә sual verәn şәxs belә bir sual verir:

"Hüccәt iqamә edildikdәn, tәvil şübhәsi aradan qaldırıldıqdan sonra tәkfir olunur?

Luheydan'ın cәvabı: "Xeyr, çünkü o şirk, küfr etmir. O, tәvil edәn müsәlmandır. "Lakin böyük günah sahibidir."

Vә nәhayәt sonuncu sual:

"Şeyx" bu şәxs nәvaxta qәdәr böyük günah sahibi olaraq qalır?"

Luheydanın cәvabı: "O kәs Peyğәmbәrin vә әshabının mәzhәbinә gәlincәyә qәdәr."

#3 Talib

Talib

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 54 ismarıc
 • Məzhəb:Göstərilməyib

Yerləşdirilmə tarixi: 15 iyun 2016 - 13:56

Pәrviz'in (Әbu Yunus Vadavi) İlyas (Әbu Ubeydә) ilә "Şәfaәt" mövzusunda münazirәsi var. Pәrviz hәmin münazirәdә deyir ki, bu әmәlә günümüzdә caiz deyәn, dәvәt edәn kafirdir. Amma İmam Nәvәvi vә onun kimi bu әmәlә keçmişdә caiz deyәnlәr kafir deyil. Sәbәbi isә onlara hüccәt çatdırmayıblar. Onların "şübhә"lәri var, "tәvil"lәri var.
Hәmçinin Pәrviz iddia edir ki, İbn Teymiyyә'yә görә bu әmәl böyük şirkdir. Hәtta iddia edir ki, diri adamdan dua tәlәb etmәk dәvamlı olarsa şirkә aparan yoldur vә bunu İbn Teymiyyә deyir. 04:03:21
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 3

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim


  Facebook (3)