Перейти к содержимому


Фотография

Hənəfi Fiqhi KitablarıYüklə və oxu


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 10

#1 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Əssəlamu Aleykum.

 

Bu başlıqda Hənəfi fiqhinə tabe olanlar üçün bəzi kitablar təqdim etmək istəyirəm. Bütün kitablar türkcədir və onları endirib PC də istifadə etmək olar.

Uca Allahdan bu kitabları faydalı qılmasını diləyirəm.


 • Muhammed, Bədil və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#2 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:28

1. Kitab: Əl Muxtar fil Fətva

 

Müəllif: Məcduddin Əl Məvsili: Əbul Fadl Abdullah bin Mahmud bin Məvdud bin Mahmud Əl Məvsili Əl Hənəfi (599–683 h/1203–1284 m).

 

Kitabda sadəcə İmam Əbu Hənifənin görüşləri toplanıb. Ona müxalif olan imamlara isə hərflə işarə edilib.

 

Endir

 

2. Kitab: Əl İxtiyar li Təlilil Muxtar

 

Müəllif: Məcduddin Əl Məvsili: Əbul Fadl Abdullah bin Mahmud bin Məvdud bin Mahmud Əl Məvsili Əl Hənəfi (599–683 h/1203–1284 m).

 

Kitab, müəllifin "Əl Muxtar fil Fətva" adlı əsərinin şərhidir.

 

Endir (Alternativ link)
 


 • Bədil, Abdul Hakim və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#3 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:31

3. Kitab: Multəqal Əbhur

 

Müəllif: İbrahim Əl Hələbi: İbrahim bin Muhəmməd bin İbrahim Əl Hələbi Əl Qustantini (v. 956 h/1549 m). Əsrində İstanbulun seçkin fəqihlərindən olmuşdur.

 

Kitab, Hənəfi məzhəbində məşhur mətnlər olan "Quduri", "Kənz", "Viqayə", "Muxtar" və "Hidayə" kimi mətnlərdəki görüşlərdən toplanmış və racih görüşlər bildirilmişdir. “Yasin” yayın evi tərəfindən çap edilən variantını tövsiyə edirəm.

 

Endir (Alternativ link)

 

Oxu


 • Bədil, Abdul Hakim və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#4 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:34

4. Kitab: Hələbi Sağir

 

Müəllif: İbrahim Əl Hələbi: İbrahim bin Muhəmməd bin İbrahim Əl Hələbi Əl Qustantini (v. 956 h/1549 m). Əsrində İstanbulun seçkin fəqihlərindən olmuşdur. Yuxarıda təqdim etdiyimiz "Multəqal Əbhur" adlı kitabda eyni müəllifə aiddir.

 

Bu kitab, müəllifin Sədiduddin Əl Qaşğariyə aid "Munyətul Musalli" adlı əsərə yazdığı "Gunyətul Mutəməlli" adlı böyük şərhin (Hələbi Kəbir olaraq bilinir) qısaldılmış şəklidir. Kitab tam bir fiqh kitabı olmasada təharət, namaz məsələlərinin geniş açıqlamasına həsr edilmişdir. Namaz fiqhini öyrənmək istəyənlər üçün ən geniş qaynaqlardan biridir. “Yasin” yayın evinə aid basqını tövsiyə edirəm.

 

Endir: Cild-1 Cild-2


 • Bədil, Abdul Hakim və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#5 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:35

5. Kitab: Durərul Hukkəm fi Şərhi Ğurəril Əhkəm

 

Müəllif: Mulla Xusrəv. Muhəmməd bin Fəramruz bin Ali Əl Hənəfi (v. 885 h/1480 m).

 

Endir


 • Bədil, Abdul Hakim və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#6 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:37

6. Kitab: Nurul İdah

 

Müəllif: Əbul İxlas Əş Şurunbulali: Həsən bin Ammar bin Ali Əş Şurunbulali Əl Misri (994-1069 h/ 1585-1659 m).

 

Kitab sadəcə Təharət, Namaz, Oruc, Zəkat və Həcc bölümlərini əhatə edir və Muhyiddin Abdul Həmidin "Səbilul Fəlah fi Şərhi Nuril İdah" adlı şərhi və təkmiliylə bərabərdir.

 

Endir


 • Bədil, Abdul Hakim və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#7 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:40

7. Kitab: Əl Fətəvəl Hindiyyə

 

Müəllif: On ikinci əsr Hindistan alimlərindən Şeyx Nizamuddin Əl Bəlxinin başçılığında iyirmi üç nəfərlik bir fəqih heyəti.

 

Endir


 • Bədil, Abdul Hakim və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#8 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:41

8. Kitab: İbn Abidin Haşiyəsi – Rəddul Muhtar

 

Müəllif: Alləmətuş şam - İbn Abidin: Muhəmməd Əmin bin Ömər bin Abdil Aziz Abidin Əd Diməşqi (1198-1252 h/1784-1836 m).

 

Kitab Haskəfinin "Əd Durrul Muhtar Şərhu Tənviril Əbsar" adlı şərhi üzərinə yazılmış geniş haşiyədir. Genişliyi səbəbiylə fiqh öyrənməkdə yeni olanlar üçün münasib olmasada, anlayışı olanlara münasibdir.

 

Endir


 • Bədil və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#9 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 22 iyul 2013 - 19:45

9. Kitab: İlaus Sunən

 

Müəllif: Muasirlərimiz Əşrəf Ali Ət Təhənəvi – Zəfər Əhməd Əl Osman Ət Təhənəvi.

 

Kitab öz sahəsində xüsusidir. Beləki kitabda Hənəfi məzhəbindəki hökmlərin hədislərdən dəlilləri toplanmışdır. Məzhəbin hədislərə ciddi mənada əsaslanmadığını iddia edən cahillərə bu kitabda susdurucu cavablar vardır. Çap edilmiş şəkli hələlik 12 cild olsada net üzərində sadəcə 3 cildi mövcuddur. Tamamlanmış halı isə Allahın iznilə 21 cild olmalıdır.

 

Endir


 • Bədil və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

#10 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 may 2014 - 17:16

10. Kitab: Əl Asl

Müəllif: Muhəmməd bin Əl Həsən Əş Şeybani.

Məzhəbin ən qədim kitablarından biridir. “Zahirur rivayə - güvənilən kitablar”dandır. Lakin təqdim edəcəyim linkdə sadəcə ilk cildi mövcuddur.

Endir


 • Qafqazi bu ismarıcı bəyəndi

#11 Zeynul Abidin

Zeynul Abidin

  Həvəskar

 • İstifadəçi
 • PipPipPip
 • 269 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 may 2014 - 17:17

Bütün bu kitablar internetdən endirib faydalana biləcəyiniz kitablar idi. Lakin türk dilində, Hənəfi fiqhinə dair sadəcə kitab şəklində olan başqa qiymətli əsərlər

də mövcuddur:

 

1. İmam Səraxsinin otuz cildlik "Əl Məbsut" adlı əsəri. Kitabın mühtəvasıyla tanış olmaq üçün fihristinə baxa bilərsiniz.

2. Mərğinaninin yeddi cildlik "Əl Hidayə" adlı əsəri.

3. Şeyxi Zadənin "Məcmaul Ənhur fi Şərhi Multəqal Əbhur" adlı əsəri.

4. Alauddin İbn Abidinin "Əl Hədiyyətul Alaiyyə" adlı əsəri.

5. Nasuhi Bilmənin "İslam İlmihalı" adlı əsəri.

6. İmam Tahavinin "Şərhu Məanil Əsər" adlı əsəri.

7. İmam Tahavinin "Əhkəmul Quran" adlı əsəri.

8. İmam Tahavinin "Əl Muxtəsar" adlı əsəri.
9. Əbul Huseyn Əl Qudurinin "Əl Muxtəsar" adlı əsəri.
10. Abdul Ğani Əl Meydaninin "Əl Lubəb fi Şərhil Kitəb" (Quduri Muxtasarının şərhidir) adlı əsəri.


 


 • Abdul Hakim, Abu Omer El Hanefi və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim